دوشنبه, 04-07-1401 | 01:26:32 امروز:
نوع سکه خرید فروش بروزرسانی نمودار
تمام امامی 14,100,000 14,300,000 پنج شنبه, 31-06-1401 | 09:55:24
تمام بهار آزادی 13,100,000 13,300,000 پنج شنبه, 31-06-1401 | 09:39:38
نیم بهار آزادی 7,800,000 8,000,000 پنج شنبه, 31-06-1401 | 13:40:12
ربع بهار آزادی 4,800,000 5,000,000 پنج شنبه, 31-06-1401 | 09:21:08
یک گرمی 2,950,000 3,050,000 چهارشنبه, 30-06-1401 | 09:21:16