نوع سکه خرید فروش تغییر بروزرسانی
تمام امامی 10,630,000 10,740,000 340,000 سه شنبه, 25-03-1400 | 12:54:11
تمام بهار آزادی 10,300,000 10,500,000 0 سه شنبه, 25-03-1400 | 10:37:24
نیم بهار آزادی 5,720,000 5,900,000 80,000 سه شنبه, 25-03-1400 | 16:28:41
ربع بهار آزادی 3,610,000 3,740,000 0 سه شنبه, 25-03-1400 | 11:39:31
یک گرمی 2,230,000 2,280,000 0 سه شنبه, 25-03-1400 | 10:37:46