نوع سکه خرید فروش تغییر بروزرسانی
تمام امامی 10,850,000 11,080,000 0 یکشنبه, 10-12-99 | 09:34:15
تمام بهار آزادی 10,450,000 10,750,000 0 یکشنبه, 10-12-99 | 09:34:14
نیم بهار آزادی 6,000,000 6,370,000 0 یکشنبه, 10-12-99 | 09:34:17
ربع بهار آزادی 3,950,000 4,120,000 0 یکشنبه, 10-12-99 | 09:34:18
یک گرمی 2,150,000 2,250,000 0 یکشنبه, 10-12-99 | 09:34:19