نوع سکه خرید فروش تغییر بروزرسانی نمودار
تمام امامی 13,800,000 14,080,000 80,000 پنج شنبه, 29-02-1401 | 10:36:06
تمام بهار آزادی 13,300,000 13,600,000 150,000 پنج شنبه, 29-02-1401 | 12:21:52
نیم بهار آزادی 7,750,000 7,920,000 0 پنج شنبه, 29-02-1401 | 12:21:06
ربع بهار آزادی 4,680,000 4,920,000 20,000 پنج شنبه, 29-02-1401 | 12:20:56
یک گرمی 2,600,000 2,700,000 0 پنج شنبه, 29-02-1401 | 12:21:29