نوع سکه خرید فروش تغییر بروزرسانی
تمام امامی 7,350,000 7,450,000 0 سه شنبه, 13-03-99 | 11:59:28
تمام بهار آزادی 7,000,000 7,250,000 0 سه شنبه, 13-03-99 | 15:47:28
نیم بهار آزادی 3,550,000 3,750,000 0 سه شنبه, 13-03-99 | 15:47:06
ربع بهار آزادی 1,900,000 2,100,000 20,000 دوشنبه, 12-03-99 | 09:23:54
یک گرمی 1,050,000 1,150,000 0 دوشنبه, 12-03-99 | 16:05:47