نوع سکه خرید فروش تغییر بروزرسانی
تمام امامی 12,750,000 13,000,000 0 پنج شنبه, 27-06-99 | 13:42:21
تمام بهار آزادی 11,700,000 12,000,000 0 پنج شنبه, 27-06-99 | 10:34:59
نیم بهار آزادی 6,600,000 67,500,000 0 پنج شنبه, 27-06-99 | 12:13:07
ربع بهار آزادی 3,700,000 3,850,000 0 پنج شنبه, 27-06-99 | 11:39:01
یک گرمی 1,850,000 2,000,000 0 چهارشنبه, 26-06-99 | 09:33:28