نوع سکه خرید فروش تغییر بروزرسانی
تمام امامی 11,600,000 12,000,000 0 پنج شنبه, 13-09-99 | 08:00:33
تمام بهار آزادی 10,400,000 11,000,000 0 پنج شنبه, 13-09-99 | 06:14:40
نیم بهار آزادی 5,900,000 6,250,000 50,000 پنج شنبه, 13-09-99 | 07:50:58
ربع بهار آزادی 3,800,000 4,200,000 100,000 پنج شنبه, 13-09-99 | 06:14:29
یک گرمی 2,100,000 2,200,000 50,000 پنج شنبه, 13-09-99 | 07:51:09