بانک‌های خیابان میرداماد سود خوبی می‌دهند!

بانک‌های خیابان میرداماد سود خوبی می‌دهند!

شنبه, 24-08-99 | 12:18:01

در قالب یک مصاحبه با متصدیان و روسای شعب بعضی بانک‌ها در خیابان میرداماد مشخص شد، برای جذب مشتری، بانک‌ها در افتتاح سپرده‌های بلند مدت و کوتاه مدت تخلفات متعددی دارند.

کاهش نرخ سود بانکی و عبور از بحران

کاهش نرخ سود بانکی و عبور از بحران

یکشنبه, 18-03-99 | 14:53:09

کاهش نرخ سود بانکی یکی از ملزومات اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است. مخصوصاً فضای جدید اقتصاد کشور این تغییرات را الزامی کرده است. اما این جراحی اقتصادی نیاز به مقدماتی دارد.