فقیرترین‌ کشورهای جهان را بشناسید

فقیرترین‌ کشورهای جهان را بشناسید

جمعه, 06-01-00 | 12:06:23

با وجود اینکه ثروت جهانی طی سال های اخیر بسیار رشد کرده است اما این ثروت به طور مساوی بین همه کشورهای دنیا تقسیم نشده است و همه کشورهای دنیا در یک سطح از رفاه ق...

علم بهتر است یا ثروت!

علم بهتر است یا ثروت!

سه شنبه, 20-08-99 | 18:11:14

در این نوشتار به این موضوع همیشگی کلاس‌های انشا می‌پردازیم. شما امروز چه فکر می‌کنید.