چرا نفت از صعود به کانال جدید بازماند؟

چرا نفت از صعود به کانال جدید بازماند؟

سه شنبه, 03-01-00 | 21:53:37

قیمتهای نفت تحت تاثیر قرنطینه های جدید اروپا برای مقابله با شیوع کووید ۱۹ برای بازیافتن روند صعودی نیرومندی که طی چهار ماه گذشته داشت، به تقلا افتاده است.

چرا بازار نفت سقوط کرد؟

چرا بازار نفت سقوط کرد؟

یکشنبه, 07-02-99 | 17:04:26

آیا دوران اقتصاد نفتی به پایان رسیده است و اقتصاد ایران چقدر برای دوران جدید آمادگی دارد؟