عقب نشینی بازار مسکن از چهار جناح

عقب نشینی بازار مسکن از چهار جناح

یکشنبه, 21-10-99 | 10:50:30

آخرین اطلاعات مرکز آمار از شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران نشان می دهد در آذر ماه ۴ اتفاق مثبت در بازار مسکن رخ داده است.