اگر بنزین گران نشده بود...

اگر بنزین گران نشده بود...

یکشنبه, 25-08-99 | 13:38:09

برآوردهای آماری نشان می‌دهد بسیاری از کالاها و خدمات طی یکسال اخیر گران شده‌اند و دولت هم منابع حاصل از گرانی را بنزین را مطابق وعده‌های خود خرج نکرده است.

بانک‌های خیابان میرداماد سود خوبی می‌دهند!

بانک‌های خیابان میرداماد سود خوبی می‌دهند!

شنبه, 24-08-99 | 12:18:01

در قالب یک مصاحبه با متصدیان و روسای شعب بعضی بانک‌ها در خیابان میرداماد مشخص شد، برای جذب مشتری، بانک‌ها در افتتاح سپرده‌های بلند مدت و کوتاه مدت تخلفات متعددی دارند.