اگر بنزین گران نشده بود...

اگر بنزین گران نشده بود...

یکشنبه, 25-08-99 | 13:38:09

برآوردهای آماری نشان می‌دهد بسیاری از کالاها و خدمات طی یکسال اخیر گران شده‌اند و دولت هم منابع حاصل از گرانی را بنزین را مطابق وعده‌های خود خرج نکرده است.

یارانه سیاه چیست؟

یارانه سیاه چیست؟

یکشنبه, 29-04-99 | 12:36:40

7 برابر یارانه نقدی که در یک سال توسط دولت پرداخت می شود برابری میکند با تخصیص ارز 4200 تومانی