• مدت زمان رزرو و نوبت دهی ارز و یا مقدار ارز موجود جهت رزرو به پایان رسیده است، لطفاً بعداً مراجعه فرمایید. باتشکر