​شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکاء

۷۵۴۶۵
VIP

​​​​​​میدان مادر - بلوار میرداماد - جنب مسجد الغدیر - مجتمع تجاری  پاسارگاد -پلاک ۱۳۹ - واحد ۱۲

​​​​09:00-17:00

​​​​09:00-14:00

info@radinexchange.com
cdo@radinexchange.com
accounting@radinexchange.com

nima@radinexchange.com​​​​​​​

USSD:*500*50000#