​شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکاء

۷۵۴۶۵
VIP

آنچه را که برای شما به ارمغان می آوریم

تحقیق و توسعه

صرافی رادین بعنوان اولین صرافی در این صنعت،واحد تحقیق و توسعه را باهدف مدل سازی  عملیات کسب و کار ایجاد نموده تا توانسته باشد خلق ارزشی برای جامعه هدف خود ایجاد کند

صرافی رادین با بکار گیری نیروی های انسانی متخصص توانسته با دانش فنی کارکنان خود به خلق ابزار های نوین در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان دست یابد

نوآوری

صرافی رادین همواره تلاش داشته تا با پیاده سازی استاندارد ها در مجموعه خود ، ارزش های کسب کار را در راستای رعایت حقوق مصرف کننده حفظ نمایید

تفکر سبز

صرافی رادین با توجه به خط مشی خود به دنبال هم افزایی با سایر کسب و کار ها می باشد که در این راستا با خلق اکو سیستم توانسته به این مهم دست یابد

اکو سیستم

صرافی رادین با قراردادن هدف های بلند مدت برای کسب و کار به تدوین نقش راه استراتژیک در جهت توسعه بازار خود پرداخته است

برنامه ریزی استراتژیک

​​صرافی رادین با استفاده از فناوری های نوین با ایجاد پلتفرم در راستای ارائه خدمت به مشتریان 
امکانات فن آورانه را در دسترس مشتریان خود قرار داده است

تجربه دیجیتال مشتری