​شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکاء

۷۵۴۶۵
VIP

سامانه نیما

با توجه به شعب متعدد صرافی رادین  در خارج از کشور این امکان انجام حواله به اقصی نقاط دنیا در کمترین زمان ممکن فراهم می باشد.

فروش اسکناس

با عضویت صرافی رادین در بازار مبادله طلا و ارز ، این امکان فراهم است ارز را بصورت واریز به حساب ارزی تهیه نمایید.

سکه طلای رادین

صرافی رادین سکوک بانک مرکزی را در پلمپ های مخصوص رادین که دارای ویژگی امنیتی فوق امن می باشد را عرضه می نماید.

پروسه انجام کار

​​​خرید ارز بصورت اسکناس

1

  • دارا بودن حساب ارزی  بانک ملی
  • همراه داشتن کارت ملی
  • ریال تامین شده در کارت بانکی

شرایط لازم 

۲

  • ​تکمیل فرم احراز هویت
  • تکمیل فرم انتقال ارز
  • تکمیل فرم پولشویی

مراحل کاری

۳

  • کنترل سامانه سنا بانک مرکزی
  • تسویه حساب وجه خرید 
  • دریافت برگه انتقال ارز

​خرید ارز

سبد خرید