​شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکاء

۷۵۴۶۵
VIP

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

کسب لوح تقدیر و ارائه مقاله بین المللی isc در هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران توسط مدیریت صرافی رادین

 

صرافی رادین بعنوان صرافی پیشرو در استفاده از دستاوردهای علمی روز دنیا جهت  خدمت رسانی و رضایتمندی مشتریان ، توانست این تجربیات را بصورت مقاله علمی در "هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران"  ارائه دهد و نظر هیئت داوران را جلب نماید.

این مقاله با عنوان " بررسی تاثیر بازاریابی رویدادی بر برابری برند با نقش میانجی تجربه برند و نگرش برند"  موفق به دریافت لوح تقدیر و چاپ آن بعنوان مقاله بین المللی گردید.

 

لینک مشاهده تاییدیه چاپ isc :

http://new.vcert.ir/users/preview_cert.php?c=msconf8-01560175&certificate=1138701&panel=1