​شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکاء

۷۵۴۶۵
VIP

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

در راستای اقتصاد دانش بنیان برای نخستین بار در صنعت صرافی کشور تحقق پذیرفت : دریافت گواهینامه بین المللی توسعه پایدار ICSD توسط مدیریت صرافی رادین

گواهینامه توسعه پایدار در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله و به منظور پیشگیری از خروج ارز برای صدور گواهینامه های بین المللی در خارج از کشور تنظیم شده است .

گواهینامه مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای مرکز توسعه پایدار علوم در دو قالب ملی و بین المللی صادر شده و با توجه به تاییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل ارائه به کلیه وزاتخانه ها ، سازمانها ، نهادها و انجمنهای علمی ، صنفی و تخصصی ، دانشگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی می باشد .


مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار به استناد ماده 8 ضوابط بر مقررات مراکز علمی فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس و باستناد ماده های 7 و 18 اساسنامه در دومین جلسه هیات امناء مرکز در تاریخ 1396/12/20 ایجاد شده است .
چشم انداز ICSD سرلوحه قراردادن مقوله توسعه پایدار در کلیه همایشها و سمینارهای کشور می باشد .