​شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکاء

۷۵۴۶۵
VIP

در راستای اقتصاد دانش بنیان برای نخستین بار در صنعت صرافی کشور تحقق پذیرفت : دریافت گواهینامه بین المللی توسعه پایدار ICSD توسط مدیریت صرافی رادین

در راستای اقتصاد دانش بنیان برای نخستین بار در صنعت صرافی کشور تحقق پذیرفت : دریافت گواهینامه بین المللی توسعه پایدار ICSD توسط مدیریت صرافی رادین
گواهینامه توسعه پایدار در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله و به منظور پیشگیری از خروج ارز برای صدور گواهینامه های بین المللی در خارج از کشور تنظیم شده است . گواهینامه مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای مرکز توسعه پایدار علوم در دو قالب ملی و بین المللی صادر شده و با توجه به تاییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل ارائه به …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​

​​بایگانی ها